Första hjälpen

Fakta om Första hjälpen och HLR

HJÄRTSTARTARE

Hjärtstartare som finns tillgänglig för allmänheten i dag är hel eller halvautomatiska. Alla kan använda dem eftersom de guidar dig genom att berätta för dig hur du går till väga.

Hjärtstartare, vare sig det är den professionella manuella varianten som används av ambulanspersonal och på sjukhus eller den version som allmänheten kan använda, är det enda sättet att få i gång ett hjärta som stannat.

Hjärtstartaren kan även hjälpa till om personen inte har hjärtstopp men är medvetslös och har slutat andas. Hjärtstartaren känner av om hjärtat slår eller inte och kan därför ge instruktioner utifrån det.

Vad är en hjärtstartare?

Hjärtstartaren (då menar vi den typ som allmänheten har tillgång till) är en apparat som dels kan analysera hjärtrytmen hos en person och dels kan ge strömstötar för att starta upp hjärtat igen. Förutom det har den även en inbygd guide så den kan berätta för dig vad du ska göra. Den kan oftast även visa med text och bild på en bildskärm (t.ex. om du har svårt att höra vad den säger).

Här hittar du exempel på hjärtstartare om du vill se hur de ser ut.

Hjärtstartare består av själva apparaten och tillhörande elektroder som du ska fästa på bröstet på den som drabbats av hjärtstopp (eller som du misstänker har drabbats av hjärtstopp, t.ex. om personen är medvetslös och har slutat andas och du har svårt att känna av någon puls.

Ett annat namn för hjärtstartare är defibrillator.

Skillnaden mellan hel och halvautomatiska hjärtstartare är att den helautomatiska versionen själv ger strömstöten som ska starta hjärtat. Den halvautomatiska säger till när du ska göra det (när du får instruktionen ska du trycka på en knapp som skickar initierar strömstöten. De halvautomatiska hjärtstartaren gör att du får chansen att försäkra dig om att ingen rör personen innan stöten skickas.

Båda versionerna reglerar styrkan på strömstöten själva och båda kan avgöra om hjärtat verkligen slutat slå eller inte. Det går alltså inte att ge en strömstöt med hjärtstartaren om personen har en normal hjärtrytm. Du behöver alltså inte vara rädd för att du ska störa hjärtrytmen på någont sätt.

De manuella versionerna används av utbildad sjukvårdspersonal på sjukhus eller av ambulanspersonal.

Hjärtstartare för vuxna & barn

Hjärtstartarna fungerar lika bra på vuxna som för barn. Det kan vara lite skillnad på hur du ska göra. En del reglerar strömstyrkan automatiskt då de känner av om det är ett barn medan du kan behöva använda en annan uppsättning elektroder med andra modeller. Behövs en annan uppsättning elektroder finns dessa tillsammans med hjärtstartaren och är tydligt uppmärkta.

Hjärtstartare är batteridrivna

Alla hjärtstartare är batteridrivna för att du ska kunna flytta dom till personen där de ska användas. Normalt är annars att de kopplas in med ström där de sitter monterade. Har man med sig hjärtstartare i fordon eller har de placerade där de inte har ström måste man se till att ladda dem då och då. Hjärtstartaren varnar själv när den behöver laddas, men det gäller förstås att man ser till den också så man kan se det.

Hur använder man en hjärtstartare?

Hjärtstartarna kan fungera lite olika men alla är utformade för att vara lätta att använda. Här är en kort översikt ungefär hur det går till att använda en hjärtstartare. Här utgår vi från att personen verkligen har drabbats av hjärtstopp:

1. Slå på hjärtstartaren
Du kommer nu att få få instruktioner hjärtstartaren och resten av stegen i den här guiden gör du alltså utifrån dessa instruktioner.

2. Frigör bröstkorgen
Ta bort kläderna, se till att bröstkorgen är torr. Raka ev. bort hår.

3. Fäst elektroderna
Placera elektroderna på bröstkorgen.

4. Se till att ingen vidrör personen
När analysen sker får ingen ta i personen för att undvika att störa processen. Fortsätt att hålla undan alla tills hjärtstartaren säger något annat (vid steg 7)

5. Analys
Hjärtstartaren analyserar nu hjärtrytmen för att se om hjärtat verkligen har stannat och om det ska ges någon strömstöt.

6. Strömtstöt ges
Hjärtstartare ger endera själv strömstöten eller ber dig trycka på knappen. Om du ska göra det, gör det direkt om inte du eller någon annan råkar vidröra personen.

7. Hjärt & lungräddning = HLR
Ge hjärt & lungräddning tills hjärtstartaren säger till

8. Gör ny analys
Se till att ingen rör personen (steg 4) innan nu analys sker (5).

9. Repetera
Repetera om det behövs (hjärtstartare berättar efter analysen hur du ska göra).
- Strömstöt ges.
- HLR görs
- Ingen rör personen
- Ny analys

Hjärtstartaren beslutar om hur du fortsätter (om du ska repetera igen).

Det repeteras tills endera: personen vaknar igen, ambulanspersonal anländer eller tills hjärtstartaren bedömer att du ska sluta..

Om hjärtstartaren känner av att hjärtat faktiskt inte stannat kommer det inte att ges någon strömstöt så det steget hoppas över och du att få ge HLR direkt.
Sen repeteras stegen igen.

Utbildningar

Det finns förstås utbildningar i hjärtstartare. Får du chansen att gå en sån gör det. Det är en stor skillnad att bara läsa om hur det går till att använda en hjärtstartare och att verkligen prova på "riktig". Det är också större chans att du kommer i håg hur du gör om du fått göra det praktiskt.

Det finns många som ger utbildningar i hur man använder hjärtstartare, bl.a. Svenska rådet för Hjärt-Lungräddning men även många andra konsulter. Medigo är ett exempel bland många.

De som säljer hjärtstartare erbjuder ofta utbildningar i handhavande och HLR men även inom andra områden som första hjälpen, brandutbildningar osv.

Många större företag, kommuner, stat och landsting mfl. ser till att deras anställda får hjärtstartarutbildning.

Fråga gärna din arbetsgivare eller chef om det är något de är villiga att anordna.

Passa på att fråga om det inte vore bra att köpa hjärtstartare till arbetsplatsen också.

Var finns det hjärtstartare?

Det kan vara svårt att hitta hjärtstartare när det akuta behovet uppstår. Du ska titta efter en grön skylt med ett vitt hjärta.

Här nedan ser du hur en skylt som markerar var det finns en hjärtstartare kan se ut och även ett exempel på hur en hjärtstartare (lådan den ligger i och själva apparaten) kan se ut.

Hjärtstartarna är ofta röda då det är mer vanligt internationellt men bilden på ett hjärta med en blixt i och plusstecknet brukar ofta finnas med.

Tänk på att om du är ensam är det bättre att du snabbt ger HLR (hjärt & lungräddning) än att du letar efter en hjärtstartare (om du inte direkt kan se att det finns en som du kan få tag på väldigt snabbt).
Är ni fler än en som hjälper till kan den andra se sig omkring för att se om de kan upptäcka någon.

Det finns även en webbtjänst, Hjärtstartarrregistret som visar var du kan hitta en hjärtstartare för allmänheten. Det är Svenska rådet för HLR som ligger bakom den. Den visar alla hjärtstartare via en karta. Är du ensam ska du inte börja surfa på mobilen och för att se var de finns men är ni flera är det en bra idé: www.hjartstartarregistret.se

Köpa hjärtstartare

Om du är ute efter att köpa en hjärtstartare privat eller till ditt företag är det inga problem att hitta försäljare på nätet då det finns ganska många. En fördel är om du köper en från någon som finns i närheten av dig. Då kan du samtidigt få utbildning i hur du använder den och det är lätt att få service av hjärtstartaren när det behövs. Batterierna och elektroderna är sådana delar som kan behöva bytas ut.

Om du skaffar en hjärtstartare är det bra om du dels placerar ut en skylt så att andra kan hitta den och dels ser till att det finns en sax, rakhyvel och kompressorer intill (om det inte finns plats i behållaren för hjärtstartaren). Saxen kan behövas för att klippa upp kläder med då det kan gå fortare än att försöka kla av personen. Rakhyveln används för att raka bröstet om det är hårigt för att hjärtstartarens elektroder ska fästa bra. Kompressorerna kan användas för att torka av bröstet om det är blött.
Det enklaste är att skaffa ett första hjälpen paket där de här tillbehören ingår.

Hjärtstartare kostar ganska mycket men är ändå en billig livförsäkring. Som privatperson tar man sig kanske inte råd, de kostar runt 15 000 kr men för större arbetsgivare borde det nästan vara en självklarhet att köpa in hjärtstartare, de är dessutom avdragsgilla. Det går även att hyra hjärtstartare och då ingår ofta service av dem.

Om ni införskaffar en hjärtstartare t.ex. till ditt företag, se till att anmäla den på Hjärtstartarregistret:
www.hjartstartarregistret.se
Då kan allmänheten se att den finns om de skulle behöva en och är i närheten. Där anger du förutom position även vilka tider den är tillgänglig (om det t.ex. finns inne på företaget eller i en butik som bara är öppen mellan vissa tider.

Vill du veta mer, finns det en bra blogg om hjärtstartare som du kan besöka.

 

Hjärt & lungräddning

Som du kan se ovan behöver du ge hjärt & lungräddning när du använder en hjärtstartare så det är bra att läsa på även om det så du vet hur det går till.

HLR ska sättas in så snabbt som möjligt och då är det bra om man inte behöver fundera för mycket innan man sätter i gång.

Hur gör man hjärt & lungräddning

Kom i håg!

Det är viktigt att ingen rör personen när hjärtstartaren analyserar eller ger en strömstöt.

Analysen riskerar att bli felaktig. Det kan leda till att det ges fel styrka vid strömstöten eller att hjärtstartaren tolkar det som att hjärtat faktist inte stannat.

Om någon rör personen när strömstötet ges är risken stor att den inte fungerar om det ska. Strömmen läcker ut i den andra personen får inte den styrka som är avsedd.

Hjärtstopp

Av de som inte befinner sig på sjukhus och som får hjärtstopp är det bara ca: 10% som överlever.

Det beror på att inte alla har kunskaper om hur man ska gå till väga och förstås att det inte alltid finns snabb tillgång till hjärtstartare.

Det du ska göra först är att ringa 112. Därefter ge hjärt & lungräddning och under tiden försöka få någon att få dit en hjärtstartare (annars ges HLR tills ambulans kommer).

Det viktiga är att agera snabbt och sätta i gång med HLR. Det går att hålla en person vid liv i över 20 minuter med HLR.
Uppgifterna varierar men i snitt tar det ca: 12 minuter för ambulans att komma till platsen. De har med sig hjärtstartare.

Det dummaste man kan göra är att inte göra något alls eftersom personen med hjärtstopp då kommer att avlida.