Första hjälpen

Fakta om Första hjälpen och HLR

FÖRSTA HJÄLPEN

I en akut situation är det bråttom, du har ofta bara några minuter och i bland sekunder på dig att agera rätt för att hjälpa den som är utsatt. Om den som är först på plats kan ge första hjälpen kan det rädda liv men också minska risken för permanenta skador eller bidra till att personen tillfrisknar fortare.

Här får du tips och råd om hur du ska agera i olika situationer.

Första hjälpen handlar inte enbart om att hjälpa till när det är fara för någons liv. Det omfattar alla former av hjälp. Från att sätta plåster på sår, ta ut stickor till att hjälp någon som håller på att förblöda eller har fått hjärtstopp.

Det första du ska göra är att bedöma situationen och om personen befinner sig i direkt fara (t.ex. en trafikerad väg) är att se till att ni kommer i säkerhet.

Om det är en allvarlig nödsituation larmar du 112.

I övrigt beror det lite på vad som hänt hur du ska agera för att ge första hjälpen.

En bra grundregel för olyckor är att följa är L-ABC.

I menyn till höger under "Första hjälpen utbildning" hittar du instruktioner och råd för olika situationer samt mer information om L-ABC

 

 

 

Kunskaper i Första hjälpen kan rädda liv men kan även vara bra på många andra sätt

Första hjälpen kan rädda liv vid nödsituationer. T.ex. vid olyckor, hjärtstopp eller vid livshotande sjukdomar men det är inte bara då som första hjälpen är till nytta.

Snabba insatser kan var bra på många sätt. Det kan hjälpa till att lindra smärta och oro, minska risken för bestående men eller helt enkelt påskynda tillfrisknandet.