Första hjälpen

Fakta om Första hjälpen och HLR

FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen handlar om att snabbt hjälpa till vid akuta situationer t.ex. olyckor, sjukdomar och hjärtstopp. Syftet är att rädda livet och/eller att minska risken för att skadorna ska förvärras eller bli bestående. Första hjälpen är de insatser som vem som helst kan ge utan någon sjukvårdsutbildning.

Det finns många olika åtgärder som du kan göra inom första hjälpen beroende på vad det är som hänt den drabbade personen. Några exempel är att öppna luftvägarna, t.ex. om någon blivit medvetslös och har svårt att andras, att hjälpa till med hjärt och lungräddning tills ambulans kommer om någon drabbats av hjärtstopp (eller att använda hjärtstartare om det finns en tillgänglig) eller att stoppa blödningar när någon skadat sig illa. Första hälpen handlar inte enbart om livshotande tillstånd, det kan även var insatser som att förhindra och förebygga chock, att hjälpa någon som fått frätande ämnen i ögonen att skölja dem osv.

Första hjälpen utbildning

Under rubriken Första hjälpen/Första hjälpen utbildning i menyn hittar du ett antal utbildningar som beskriver hur du ska göra vid olika symptom och situationer. Där kan du lära dig en hel dom om hur du ska agera och du kommer ganska långt med det men det bästa är förstås att gå en riktigt utbildning. Svenska rådet för hjärt-lungräddning har tagit fram en svensk standard för första hjälpen och man arbetar intensivt för att öka kännedomen hos allmänheten, företag och organisationer genom information och utbildningar. De ger både grundutbildningar och utbildar instruktörer i Första hjälpen. När det gäller utbildning finns det därför många andra företag som kan hjälpa till. Det bästa om du söker efter en utbildning är oftast att se vilka som finns närheten.
Din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö och även om det inte finns någta krav på företag att de ska låta personalen få gå en utbildning i första hjälpen är det många som ändå gör det. Prata gärna med din arbetsgivare eller chef om att anordna en utbildning, Första hjälpen kan rädda liv men också se till att den som råkar illa ut återhämtar sig fortare och kan komma tillbaka till arbetet snabbare. Både personal och arbetsgivare tjänar alltså på att det finns kunskaper om Första hjälpen på arbetsplatsen.

Hjärtstopp

Tusentals personer dör varje år på grund av hjärtstopp. I dag överlever endast runt 5% av de som drabbas. En stor del av de som drabbas drabbas utanför sjukvården. De som kan hjälpa till är alltså allämnheten, du och jag. Det florerar lite olika siffror men man räknar med att ungefär 50% av de som får hjärtstopp och dör skulle kunna räddas om de kunder få hjälp med hjärtstartare och hjärt & lungräddning direkt.
Hjärtstopp kan drabba vem som helst, både unga och gamla. I väldigt många fall kan man inte ens efteråt se varför en person fått hjärtstopp. Det är visserligen vanligare bland äldre män som har hjärtproblem och det finns t.ex. en del ärftliga sjukdomar som också ökar risen för plötsligt hjärtstopp men det kan som sagt drabba vem som helst när som helst.

Hjärt & lungräddning

Hjärt & lungräddning som förkortas HLR fungerar så att du blåser in luft i lungorna och stimulerar hjärtat att slå. Metoden är ett sätt att hålla en människa med hjärtstopp vid liv tills det går att sätta in en hjärtstartare. Vid sällsynta fall kan ett hjärta börja slå enbart med hjälprt av hjärt & lungräddning.
Hjärt och lungräddning är en av de åtgärder som ingår i Första hjälpen.

Hjärtstartare

Hjärtstartare är en maskin som hjälper till att starta ett hjärta som har stoppat. Den klarar inte av det själv, du måste förstås hjälpa till, bland annat med hjärt & lungräddning. Däremot ger hjärtstartaren tydliga instruktioner om hur du ska gå tillväga för att använda den.

ALLA kan lära sig att ge första hjälpen

Första hjälpen handlar om att lära sig ganska enkla instruktioner som kan vara avgörande för att rädda liv och minska skador och obehag.

Hjärt & lungräddning är ett exempel som är lätt att lära sig samtidigt som det är livsnödvändigt om någon drabbas av hjärtstopp.

Hjärtstartaren är ett annat exempel. Det är en avancerad apparat men den är väldigt enkel att hantera eftersom den berättar hur den ska användas.

Den här hemsidan är kanske inte komplett, men du lär dig grunderna och framförallt de viktigaste momenten.